Log In Česky
Courseware
 
 
 
 
HelpMinimizeMaximize
 
HelpMinimizeMaximize

 
 
 
HelpMinimizeMaximize

Cílem coursewaru je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na UP Olomouc, jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučujících.

Celý systém je dostatečně obsáhlý a ovládáním dostatečně jednoduchý, aby vyhovoval potřebám všech fakult univerzity. Jeho významnou předností je maximální integrace a vytěžování informací zadávaných do IS/STAG a dalších informačních systémů UP. Courseware je integrován do univerzitního portálu.

Pokud máte dotazy ke coursewaru nebo chcete založit svůj předmět, obraťte se na svého coursemastera.
Přehled coursemasterů na fakultách:

 

 

Fakulta

Coursemaster

Tel.

E-mail

PdF

 Mgr. Bártek Květoslav Ph.D.

5036

kvetoslav.bartek@upol.cz

FF 

 Pospíšil Zdeněk

3048

zdenek.pospisil@upol.cz

CMTF

 ThLic. Dominik Opatrný

7126

dominik.opatrny@upol.cz

PF

 Kudlička Jiří

7681

jiri.kudlicka@upol.cz

FTK

 Mgr. Jakubec Lukáš

6113

lukas.jakubec@upol.cz

FZV

 Martin Fasner

2810

martin.fasner@upol.cz

PřF

 Doc. Irena Smolová

4511

irena.smolova@upol.cz

LF

 Ing. Alina Antošová

2010

alina.antosova@upol.cz

 

Last updated : 20.08.2015